Planner

Tokyo Attractions

00:30:00
Ameyoko
Ueno
Ueno
Sumida
Fuji Five Lakes
02:00:00
Ghibli Museum
Koganei
03:00:00
Ginza
Ginza
Chiyoda
Shinjuku
04:00:00
Kabuki-cho
Shinjuku
06:00:00
Kamakura
Kamakura
Roppongi Hills
02:00:00
Meiji Shrine
Shinjuku
Roppongi Hills
Roppongi Hills
03:00:00
Nezu Museum
Shinjuku
06:00:00
Nikko
Nikko
Daiba
Roppongi Hills
04:00:00
Shinjuku
Shinjuku
Shinjuku
Ginza
Urayasu
Ginza
01:00:00
Ueno Park
Ueno
01:00:00
Ueno Zoo
Ueno